poniedziałek, 4 czerwca 2018

Mistrzostwa Gminy w czwórboju lekkoatletycznym, Gromnik 04.06.2018 r.

          Mistrzostwa Gminy w czwórboju lekkoatletycznym-punktacja indywidualna - dziewczęta
Punktacja ogólna
Rzut piłeczką palantową
Skok w dal
Bieg na 60 m
Bieg na 600 m
1.Noga Dominika-Rzep.Marc.-276pkt
1. Wojtanowska Paulina-Gromnik-34
1.Noga Dominika-Rzep.Marc.-4.38
1.Noga Dominika-Rzep.Marc.-8.9
1.Noga Dominika-Rzep.Marc.-1,53.16
2.Wojtanowska Paulina-Gromnik-250p
2.Kwiek Weronika-Siemiechów-31,5
2.Wojtanowska Paulina-Gr.-4.06
1. Wójcik Julia-Gromnik-8.9
2. Wójcik Julia-Gromnik-1.58.10
3.Wójcik Julia-Gromnik-237 pkt
3.Wójcik Sandra-Siemiechów-29,5
3.Wójcik Julia-Gromnik-3.97
1. Migoń Natalia-Gromnik-8.0
3. . Migoń Natalia-Gromnik-1.59.84
4.Migoń Natalia-Gromnik-224pkt
4. Gawryał Ola  Gromnik-28,5
4.Rzepka Aneta-Brzozowa-3.90
4. Łabuz Amelia-Gromnik-9.1
4. Kwiek Weronika-Siem.-2.00.42
5.Kwiek Weronika-Siemiechów-217pkt
4. Łabuz Amelia-Gromnik-28,5
5. Łabuz Amelia-Gromnik-3.85
5. Wojtanowska Paulina-G.-9.4
5. Wojtanowska Paulina-G.-2.00.94
6.Łabuz Amelia-Gromnik-216 pkt
6. Potępa Izabela-Siemiechów-28
6. Potępa Izabela-Siemiechów-3.68
5. Rzepka Aneta-Brzozowa-9.4
6. .Potępa Sylwia –Siem.-2.04.87
7.Rzepka Aneta-Brzozowa-198 pkt
7.Rzepka Aneta-Brzozowa-26,5
7.Migoń Natalia-Gromnik-3.60
7. Wójcik Sandra-Siemiechów-9.5
7. Gawryał Ola  Gromnik-2.11.87
8.Wójcik Sandra-Siemiechów-191pkt
8.Kras Oliwia-Rzep.Marc-26
8. Smagacz Patrycja-Brz.-3.54
8. Smagacz Patrycja-Brzozowa-9.6
8. Łabuz Amelia-Gromnik-2.12.87
9.Gawryał Ola  Gromnik-185pkt
9.Noga Dominika-Rzep.Marc-25
9. Gawryał Ola  Gromnik-3.50
8. Kwiek Weronika-Siemiechów-9.6
9. Wójcik Sandra-Siem.-2.13.49
10.Smagacz Patrycja-Brzozowa-174 pkt
9.Smagacz Patrycja-Brzozowa-25
9. Wójcik Sandra-Siemiechów-3.50
10. .Gawryał Ola  Gromnik-9.7
10. Iwaniec Sandra-Siem.-2.13.96.
11.Chwistek Weronika-Siemiechów-159 pkt
11.Bajorek Marta-Rzep.Mar.-24
11. Kwiek Weronika-S.-3.48
11. Potępa Izabela-Siemiechów-9.8
11. Cudek Zuzanna-Rzep.Marc.-2.14.14
12.Hekłowska Natalia-Siemiechów-137 pkt
11.Chwistek Weronika-Siem.-24
12. Ciesielczyk Oliwia-Brz.-3.46
11. .Chwistek Weronika-S.-9.8
12. Rzepka Aneta-Brzozowa-2.14.46
12.Potępa Sylwia –Siemiechów-137 pkt
13.Bartosik Anna-Brzozowa-23,5
13.Burnat Amelia-Sie.-3.45
13. Korzeniowska Jessica-S.-9.9
13. Hekłowska Natalia-S.-2.14.82
14.Cudek Zuzanna-Rzep.Marc-134 pkt
14.Burnat Amelia-Siemiechów-23
14. Chwistek Weronika-S.-3.42
13. .Potępa Sylwia –Siemiechów-9.9
14. Smagacz Patrycja-B.-2.1574.
14.Potępa Izabela-Siemiechów-134 pkt.
14.Korzeniowska Julia-Siem.-23
15. Korzeniowska Julia-S.-3.41
15. Bajorek Marta-Rzep.Marc.-10.1
15. Chwistek W.
-S.-2.17.04
16.Bartosik Anna-Brzozowa-121 pkt
16.Migoń Natalia-Gromnik-21,5
16. Hekłowska Natalia-S.-3.40
15. Hekłowska Natalia-Siem.-10.1
16. Bartosik Anna-Brzozowa-2.21.12
17.Burnat Amelia-Siemiechów-121 pkt
17.Wójcik Julia-Gromnik-20
17. Cudek Zuzanna-RM-3.39
17. Cudek Zuzanna-RM-10.3
17. Burnat Amelia-Siem.-2.22.18
18.Iwaniec Sandra-Siemiechow-121 pkt
17.Ciesielczyk Oliwia-Brzozowa-20
18. Korzeniowska Jessica-S.-3.30
17. Korzeniowska Julia-Siem.-10.3
18. Firlit Katarzyna-Rzep.Marc.-2.28.23
19.Bajorek Marta-Rzep.Marc-115 pkt
19.Łabuz Magdalena-Brzozwa-18,5
19.Bartosik Anna-Brzozowa-3.26
19. Iwaniec Sandra-Siemiechow-10.5
19. Ciesielczyk Oliwia-B.-2.28.82
20.Korzeniowska Julia-Siemiechów-110 pkt
20.Korzeniowska Jessica-Siem.-17,5
20. .Bajorek Marta-RM-3.22
20. Bartosik Anna-Brzozowa-10.6
20. Bajorek Marta-Rzep.Marc.-2.34.13
21.Ciesielczyk Oliwia-Brzozowa-97 pkt
20.Iwaniec Sandra-Siemiechów-17,5
21. Iwaniec Sandra-S.-3.10
21. Kras Oliwia-RM-10.7
21. Gomułka G.-Rzep.Marc.-2.35.35
22.Korzeniowska Jessica-Siemiech.-96pkt
22.Cudek Zuzanna-Rzep.Marc.-17
22. Firlit K.-
RM-3.08
22. Burnat Amelia-Sie.-10.8
22. Kras Oliwia-Rzep.Marc.-2.35.74
23.Kras Oliwia-Rzep.Marc-93pkt

23.Hekłowska Natalia-Siemiechów-15,5
23. Gomułka Gabriela-RM-3.00
23. Ciesielczyk Oliwia-B.-11.3
23. Korzeniowska Julia-Siem.-2.36.93
24.Firlit Katarzyna-Rzep.Marc.-70pkt
24.Gomułka Gabriela-Rzep.Marc-15
24.Kras Oliwia-RM-2.98
24. .Firlit Katarzyna-Rzep.Marc.-11.4
24. .Łabuz M.-Brzozowa-2.41.59
25.Gomułka Gabriela-Rzep.Marc.-60pkt
25.Potępa Sylwia-Siemiechów-15
25.Łabuz M.-Brzozowa-2.75
25. Łabuz Magdalena-B-11.5
25. Potępa Izabela-Siem.-2.47.49
26.Łabuz Magdalena-Brzozowa-50pkt
26.Firlit Katarzyna-Rzep.Marc-13,5
26.Potępa Sylwia-Siem.-2.68
Gomułka Gabriela-Rzep.Marc.-11.7
26. .Korzeniowska Jessica-S.-2.49.92
Klasyfikacja końcowa dziewczęta
1. Gromnik – 1112 pkt
2. Siemiechów – 838 pkt
3. Rzepiennik Marciszewski – 688 pkt
4. Brzozowa - 640 pkt

        Mistrzostwa Gminy w czwórboju lekkoatletycznym-punktacja indywidualna - chłopcy
Punktacja ogólna
Rzut piłeczką palantową
Skok w dal
Bieg na 60 m
Bieg na 600 m
1.Kieroński Mariusz-Brzozowa-235pkt
1.Chlipała Bartłomiej-S.-44
1.Kieroński Mariusz-Brz.-4.38
1. Strach Adrian-Gromnik-8.6
1.Kieroński Mariusz-B.-3.04.63
2.Chlipała Bartłomiej-Siemiechów-200pkt
2.Kieroński Mariusz-
Brzozowa-42,5
2.Noga Roman-Rzep.Marc.-4.22
2.Kieroński Mariusz-B.-9.1
2. Librant Mateusz-Gromnik-3.12.69
3.Strach Adrian-Gromnik-195pkt
3.Kwaśny Mateusz-Rzep.Marc.-36
3. Strach Adrian-Gromnik-4.15
3. Noga Roman-Rzep.Marc.-9.2
3. Kieroński Mateusz-B.-3.15.44
4.Noga Roman-Rzep.Marc.-191pkt
4. Strach Adrian-Gromnik-35
4. Nadolnik Michał-Siem.-4.02
3. Żaba Łukasz-Brzozowa-9.2
4. Chlipała B.-Siem..-3.16.10
5.Kieroński Mateusz-Brzozowa-174pkt
5.Piekielniak Mikołaj-Gromnik-34,5
5. Cudek A.-Rzep.Marc.-4.00
5. Cudek A.-Rzep.Marc.-9.3
5. Potępa Michał-Siem.-3.18.08
6.Cudek Aleksander-Rzep.Marc.-172pkt
5.Noga Roman-Rzep.Marc.-34,5
6. Chlipała Bartłomiej-S.-3.98
5. Łysoń Szymon-Gromnik-9.3
6. Noga Roman-Rzep.Marc.-3.19.53
7.Librant Mateusz-Gromnik-161pkt
7.Cudek Aleksander-Rzep.Marc.-34
7. Kieroński Mateusz-B.-3.96
7. Chlipała Bartłomiej-S.-9.4
7. Dzięciołowski D.-Brzoz.-3.23.59
8.Kubicz Kamil-Siemiechów-145pkt
7.Nadolnik Michał-Siemiechów-34
8. Kubicz Kamil-Siemiechów-3.91
8. Słowik Mateusz-G.-9.5
8. Cudek A.-Rzep.Marc.-3.25.81
9.Nadolnik Michał-Siemiechow-132pkt
9.Falkowski Kacper-Gromnik-32
9. Falkowski Kacper-G.-3.78
9. .Librant Mateusz-G.-9.5
9. .Kubicz Kamil-Siem.-3.26.66
10.Dzięciołowski Dominik-Brzoz.-130pkt
9.Kieroński Mateusz-Brzozowa-32
10. Kwaśny M.-Rzep.Marc.-3.74
10. Kieroński Mateusz-B.-9.5
10. Strach Adrian-Gromnik-3.30.76
11.Sarad Szymon-Rzep.Marc.-129pkt
11.Librant Mateusz-Gromnik-30,5
11. Łysoń Szymon-G.-3.70
11. Kubicz Kamil-Siemiechów-9.7
11. Sarad Szymon-Rzep.Marc.-3.30.78
12.Falkowski Kacper-Gromnik-125pkt
12.Sarad Szymon-Rzep.Marc-29,5
11. Łazarz Jakub-Siemiechów-3.70
11. Nadolnik Michał-S.-9.7
12. Słowik Mateusz-G.-3.38.64
13.Potępa Michał-Siemiechów-121pkt
13.Łątka Wiktor-Rzep.Marc-28
13. Potępa Michał-S.-3.68
11. Sarad Sz.-Rzep.Marc.-9.7
13. Falkowski Kacper-G.-3.41.42
14.Słowik Mateusz-Gromnik-116pkt
13.Łazarz Jakub-Siemiechów-28
14. Piekielniak Mikołaj-G.-3.66
11. Piekielniak Mikołaj-G.-9.7
14. Żaba Łukasz-Brzozowa-3.49.14
15.Kwaśny Mateusz-Rzep.Marc.-114pkt
13.Dzięciołowski Dominik-Brzoz.-28
15. Dzięciołowski Dominik-B.-3.64
15. Iwaniec Igor-Siem.-10.00
15. Wójcik Dariusz-Brzozowa-3.52.31
16.Żaba Łukasz-Brzozowa-99pkt
16.Kubicz Kamil-Siemiechów-27
16. Librant Mateusz-G.-3.62
16. Kwaśny M.-Rzep.Marc.-10.1
16. Nadolnik Michał-S.-3.56.15
17.Piekielniak Mikołaj-Gromnik-93pkt
17.Łysoń Szymon-Gromnik-25,5
17. .Iwaniec Igor-Siemiechów-3.55
16. Falkowski Kacper-G.-10.1
17.Kwaśny M.-Rzep.Marc.-4.01.73
18.Łysoń Szymon-Gromnik-89pkt

17.Słowik Mateusz-Gromnik-25,5
18.Żaba Łukasz-Brzozowa-3.53
18. Łazarz Jakub-Siemiechów-10.2
17. Iwaniec Igor-Siem.-4.01.73
19.Łazarz Jakub-Siemiechów-83pkt
19.Wójcik Dariusz-Brzozowa-24
19. Słowik Mateusz-G.-3.52
18. Dzięciołowski Dominik-B.-10.2
19. Łabuz Marcin-Brzozowa-4.04.56
20.Wójcik Dariusz-Brzozowa-76pkt
20.Ziomek Jakub-Rzep.Marc.-23
20. Sarad Sz.-Rzep.Marc.-3.50
20.Potępa Michał-Siem.-10.4
20. Ziomek Jakub-Rzep.Marc.-4.09.26
21.Iwaniec Igor-Siemiechów-75 pkt
21Gomułka Dawid-Rzep.Marc.-22
20. Wójcik Dariusz-B.-3.50
21. Łątka Wiktor-Rzep.Marc.-10.6
21. Łazarz Jakub-Siem.-4.15.83
22.Łabuz Marcin-Brzozowa-53pkt
22.Potępa Michał-Siemiechów-21
22. Łabuz Marcin-Brzozowa-3.42
22. Wójcik Dariusz-B.-10.7
22. Łysoń Szymon-Gromnik-4.30.90
23.Łątka Wiktor-Rzep.Marc.-46pkt
22.Łabuz Marcin-Brzozowa-21
23. Gomułka D.-Rzep.Marc.-3.30
23. Gomułka D.-Rzep.Marc.-11.0
23. Piekielniak Mikołaj-G.-4.36.37
24.Ziomek Jakub-Rzep.Marc.-35pkt
24.Iwaniec Igor-Siemiechów-20
24. Łątka Wiktor-Rzep.Marc.-3.20
24. Łabuz Marcin-Brzozowa-11.00
24. Gomułka D.-Rzep.Marc.-4.44.08
25.Gomułka Dawid-Rzep.Marc.-30 pkt
25.Cudek Antoni-Rzep.Marc.-18
25. Ziomek Jakub-Rzep.Marc.-2.82
25. Cudek Antoni-Rzep.Marc.-11.3
25. Łątka Wiktor-Rzep.Marc.-4.47.66
26.Cudek Antoni-Rzep.Marc.-7 pkt
26.Żaba Łukasz-Brzozowa-15
26. Cudek Antoni-Rzep.Marc.-2.66
26. Ziomek Jakub-Rzep.Marc.-12.1
26. .Cudek Antoni-Rzep.Marc.-4.53.62
Klasyfikacja końcowa chłopcy:
1. Brzozowa – 714pkt
 2. Gromnik – 690 pkt
3. Siemiechów – 681 pkt
4. Rzepiennik Marciszewski – 652 pkt
Gromnik dziewczęta

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
suma

1.
Wojtanowska Paulina
4,06
57
34
579,4642,00,9472250

2.
Wójcik Julia
3,975320248,9821,58,1078237

3.
Gawryał Ola
3,503728,5439,7532,11,8752185

4.
Migoń Natalia
3,604021,5278,98821,59,8475224

5.
Łabuz Amelia
3,854928,5439,1742,12,8750216

6.7.Suma:

1112pkt
                                    
                                                Siemiechów dziewczęta

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
suma

1.
Wójcik Sandra
3,503729,5459,5602,13,4949191

2.
Potępa Izabela
3,684328419,8502,47,440134

3.
Kwiek Weronika
3,483631,5519,6572,00,4273217

4.
Hekłowska Natalia
3,403415,51510,01412,14,8247137

5.
Chwistek Weronika
3,423424329,8502,17,0443159

6.
Korzeniowska
Jessica
3,303017,5199,9472,49,92096

7.
8.

9.

10.

Burnat Amelia PK
Iwaniec Sandra PK
Potępa Sylwia PK
Korzeniowska Julia PK
3,45

3,10

2,68

3,41
35

24

10

34
23

17,5

15

23

30

19

15

30
10,8

10,5

9,9

10,3
23

30

47

35
2,22,18

2,13,96

2,04,87

2,36,93
33

48

65

11
121

121

137

110

Suma:

838pkt


Rzepiennik Marciszewski dziewczęta

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
Pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
suma

1.
Noga Dominika
4,387325348,9821,53,1687276

2.
Cudek Zuzanna
3,3933171810,3352,14,1448134

3.
Firlit Katarzyna
3,082313,51111,4132,28,232370

4.
Bajorek Marta
3,2228243210,1412,34,1314115

5.
Kras Oliwia2,9820263610,7272,35,741293

6.
Gomułka Gabriela
3,00
20
15
15
11,7
10
2,33,35
15
60

7.Suma:

688pkt


Brzozowa dziewczęta

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
Pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
Suma

1.
Rzepka Aneta
3,905026,5379,4642,14,4647198

2.
Bartosik Anna
3,262723,53110,6282,21,1235121

3.
Łabuz Magdalena
2,751218,52111,5122,41,59550

4.
Ciesielczyk Oliwia
3,4636202411,3152,28,822297

5.
Smagacz Patrycja
3,543825349,6572,15,7445174

6.7.Suma:

640pktBrzozowa chłopcy

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
suma

1.
Kieroński Mariusz
4,385342,5509,1443,04,6388235

2.
Kieroński Mateusz
3,963932299,5333,15,4473174

3.
Dzięciołowski Dominik
3,6427282110,2193,23,5963130

4.
Łabuz Marcin
3,422021711,044,04,562253

5.
Żaba Łukasz
3,53231509,2413,49,143599

6.
Wójcik Dariusz
3,5022241310,793,52,313276

7.Suma:

714pkt


Gromnik chłopcy

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
suma

1.
Strach Adrian4,154635358,6603,30,7654195

2.
Falkowski Kacper
3,7833322910,1213,41,4242125

3.
Słowik Mateusz
3,522225,5169,5333,38,6445116

4.
Librant Mateusz
3,622630,5269,5333,12,6976161

5.
Piekielniak Mikołaj
3,662834,5349,7294,36,37293

6.
Łysoń Szymon
3,703025,5169,3384,30,90589

7.Suma:

690pkt

Siemiechów chłopcy

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
suma

1.
Chlipała Bartłomiej
3,984044539,4353,16,1072200

2.
Kubicz Kamil
3,913827199,7293,26,6659145

3
Iwaniec Igor3,552320510,0234,01,732475

4.
Nadolnik Michał
4,024134339,7293,56,1529132

5.
Łazarz Jakub
3,7030282110,2194,15,831383

6.
Potępa Michał
3,682921710,4153,18,0870121

7.Suma:

681pkt


Rzepiennik Marciszewski chłopcy

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
suma

1.
Noga Roman
4,224834,5349,2413,19,5368191

2.
Cudek Aleksander
4,004134339,3383,25,8160172

3
Kwaśny Mateusz3,7432363710,1214,01,7324114

4.
Sarad Szymon
3,502229,5249,7293,30,7854129

5.
Łatka Wiktor
3,2014282110,6114,47,66046

6.
Ziomek Jakub
2,827231112,104,09,261735

7.
8.
Cudek Antoni PK
Gomułka Dawid PK
2,66

3,30
5

17
18

22
1

9
11,3

11,0
1

4
4,53,62

4,44,08
0

0
7

30

Suma:

652pkt