poniedziałek, 5 czerwca 2017

Mistrzostwa Gminy w czwórboju lekkoatletycznym, Gromnik 05.06.2017 r.

Mistrzostwa Gminy w czwórboju lekkoatletycznym-punktacja indywidualna - dziewczęta
Punktacja ogólna
Rzut piłeczką palantową
Skok w dal
Bieg na 60 m
Bieg na 600 m
1.Gucwa Justyna-Gromnik – 247 pkt
1. Wójcik Sandra-Siemiechów-30.5m
1.Wójcik Julia –Gromnik-4.10m
1.Gucwa Justyna-Gromnik –8.7sek.
1. Noga Dominka Rzep.Marc-1.55.02
2.Noga Dominka Rzep.Marc-239 pkt
2. Gucwa Justyna-Gromnik –29.5m
2.Noga Dominka Rzep.Marc-4.08m
2. Noga Dominka Rzep.M.-9.3sek.
2. Migoń Natalia-Gromnik-1.58.99
3.Wójcik Sandra-Siemiechów-226 pkt
3. Kwiek W.-Siem.-27,5m
3.Hekłowska K.-Siemiechów-4.00m
2. Korzeniowska W.-Się-9.3sek.
3. Gucwa Teresa-Gromnik-2.00.46
4.Korzeniowska Weronika-Sie.212 pkt
4. Gawryał Ola-Gromnik-26,5m
4.Gucwa Justyna-Gromnik-3.90m
2. Hekłowska K.-Sie.-9.3sek.
4. Korzeniowska W.-Sie.2.01.56
5.Migoń Natalia-Gromnik-210 pkt
5. Gucwa Teresa-Gromnik-26m
5. Skałoń Justyna Gromnik-3.82m
5. Wójcik Julia –Gromnik-9.4sek.
5. Wójcik Sandra-Sie.- 2.02.35
6.Hekłowska Karolina-Siemiechów-205 pkt
5. Wojtanowska P.-Grom.-26m
6. Gawryał Ola-Gromnik-3.80m
5. Wójcik Sandra-Sie.-9.4sek.
6. Hekłowska K.-Sie.-2.02.90
7.Wójcik Julia –Gromnik-200 pkt
5. Korzeniowska Weronika-Sie.-26m
7. Wójcik Sandra-Siemiechów-3,77m
5. Chlipała W.-Sie.-9.4sek
6. Skałoń Justyna Gromnik-2.02.90
8. Gucwa Teresa-Gromnik-197 pkt
8. Bajorek Marta-Rzep. Marc.-25m
8. Chlipała W.-Sie.-3,76m
8. Migoń Natalia-Gromnik-9.5sek.
8. Wójcik Julia –Gromnik-2.05.77
9. Skałoń Justyna Gromnik-196 pkt
9. Noga Dominka Rzep.Marc-23,5m
9. Migoń Natalia-Gromnik-3.71m
9. Wiśniowska A.-Rzep.M.-9.7sek.
9. Gucwa Justyna-Gromnik –2.06.57
10.Chlipała Weronika-Siemiechów-190 pkt
10. Migoń Natalia-Gromnik-23m
10. Wiśniowska A.-Rzep.Marc-3,60m
9. Gawryał Ola-Gromnik-9.7sek.
10. Wojtanowska P.-Grom.-2.07.50
11.Wojtanowska Paulina-Grom.-185pkt
11. Chwistek W.-Sie.-22.5m
11. Wojtanowska Paulina-G.-3,55m
9. Skałoń Justyna Gromnik-9.7sek.
11. Chwistek W.-Sie.-2.08.02
12.Gawryał Ola-Gromnik-184 pkt
11. Burnat Amelia-Siemiechów-22.5m
12. Korzeniowska W.-Sie.-3,54m
9. Gucwa Teresa-Gromnik-9.7sek.
12. Chlipała W.-Sie.-2.08.86
13. Kwiek Weronika-Siemiechów-175 pkt
13. Wiśniowska A.-Rzep.Marc-21.5m
13. Kwiek W.-Sie.-3,52m
13. Wojtanowska Paulina-G.-9.8sek.
13. Kwiek W.-Sie.-
2.09.82
14.Chwistek Weronika-Siemiechów-158 pkt
14. Skałoń Justyna Gromnik-21.5m
14. Chwistek W.-Sie.-3,50m
14. Kwiek W.-Sie-
10.1sek.
14. Gawryał Ola-Gromnik-2.14.62
15.Wiśniowska Anna-Rzep.Marc-153 pkt
15. Kras Oliwia-Rzep.Marc.-21m
15. Gucwa Teresa-Gromnik-3,45m
14. Chwistek W.-Sie.-10.1sek.
15. Cudek Zuzanna-Rzep. M.-2.20.24
16.Cudek Zuzanna-Rzep. Marc.-106 pkt
16. Dobrowolska B.-Rzep. M..-20m
16. Cudek Zuzanna-Rzep. Marc.-3,17m
16. Cudek Z.-Rzep. M.-10.7sek.
16. Burnat Amelia-Sie.-2.21.61
17.Burnat Amelia-Siemiechów-105 pkt
17. Chlipała Weronika-S.-19m
17. .Burnat Amelia-Siemiechów-3,08m
17. Bajorek M.-Rz. M.-11.00sek.
17. Wiśniowska A.-Rzep.Marc-2.22.15
18.Bajorek Marta-Rzep. Marc.-78 pkt
18. Cudek Z.-Rzep. Marc.-17m
18. Kras Oliwia-Rzep.Marc.-2,96m
17. Burnat A.-Sie.-11.00sek.
18. Bajorek Marta-Rzep. M.-2.40.03
19.Kras Oliwia-Rzep.Marc.-60 pkt
19. Hekłowska Karolina-Sie.-16m
19. Bajorek Marta-Rzep. Marc.-2,92m
19. Kras Oliwia-Rzep.M.-11.3sek.
19. Kras Oliwia-Rzep.Marc.-2.45.62
20.Dobrowolska B.-Rzep. Marc.-40 pkt
20. Wójcik Julia –Gromnik-15m
20. Dobrowolska B.-Rzep. M..-2.40m
20. Dobrowolska B.-Rz. M.-11.5sek.
20. Dobrowolska B.-Rz. M.-2.46.45
Klasyfikacja końcowa dziewczęta
1. Gromnik – 1035 pkt
2. Siemiechów – 1008 pkt
3. Rzepiennik Marciszewski – 636 pkt
Mistrzostwa Gminy w czwórboju lekkoatletycznym-punktacja indywidualna –chłopcy
Punktacja ogólna

Rzut piłeczką palantową
Skok w dal
Bieg na 60 m
Bieg na 1000 m
1.Zagórski Paweł-Gromnik-261 pkt
1.Zagórski Paweł-Gromnik-46m
1.Zagórski Paweł-Gromnik-4.68m
1. Zięba Jakub-Gromnik-8.4sek
1. Hołda Dawid-S.-3.03.72
2.Hołda Dawid-Siemiechów-256 pkt
2. Habiniak Konrad- Sie.-42m
2. Wirchomski A.-S.-4.60m
2. Zagórski Paweł-Gromnik-8.6sek
2. .Dynak K.-Gromnik-3.10.72
3.Wirchomski Arkadiusz-S.-241 pkt
3. Kwiek Paweł-Siemiechow-41m
3. Hołda Dawid-Sie-4.50m
2. Dynak Krzysztof-G.-8.6
3. Kieroński Mar.-B.-3.12.65
4.Dynak Krzysztof-Gromnik-236 pkt
4. Kozioł A.-Gromnik.-40.5m
4. Zięba Jakub-Gromnik-4.37m
4. Hołda Dawid-Sie.-8.7sek
4. Zięba Jakub-Gromnik-3.13.34
5.Gucwa Piotr-Siemiechów -221 pkt
5. Dynak K.-Gromnik-40m
5. Gucwa Piotr-Sie.-4.18m
5. Wirchomski A.-S.-8.8sek
5. Wirchomski A.-S.-3.13.72
6.Zięba Jakub-Gromnik-220 pkt
6. Gotfryd S.-Brzozowa-39.5m
6. Gomułka B.-Rzep. M.-4.13m
6. Gucwa Piotr-Sie.-8.9sek
6. Gucwa Piotr-S.-3.14.52
7.Gotfryd Stanisław-Brzozowa-195 pkt
7. Wirchomski A.-Sie.-38.5m
7. Gotfryd S.-B.-4.03m
7. Gomułka B.--Rzep. M.-9.00sek
7. Zagórski Paweł-Gromnik-3.16.67
8.Gomułka Bartłomiej-Rzep. Marc-188 pkt
8. Gucwa Piotr-Siemiechów-38m
8. Dynak K.-Gromnik-4.00m
8. Strach Adrian-Gromnik-9.4sek
8. Kieroński Mat.-B.-3.17.02
9.Habiniak Konrad – Siemiechów-184 pkt
8. Hołda Dawid-Siemiechów-38m
9. Falkowski B.-Gromnik-4.00m
8. Oleksyk Adrian-Brzozowa-9.4sek.
9. Gotfryd S.-B.-3.18.05
10.Oleksyk Adrian-Brzozowa-167 pkt
8. Knapik Kacper-Brzozowa-38m
10. Oleksyk Adrian-B.-3.97m
10. Gotfryd S.-B.-9.5sek
10. Habiniak Konrad-3.22.52
11.Falkowski Bartł.-Gromnik-165 pkt
11. Falkowski Bartł.-G.-36.5m
11. Noga Roman-Rzep.M.-3.83m
11. Falkowski Bartł.-G.-9.6sek.
11. Gomułka B.-Rzep. M.-3.27.58
12.Kwiek Paweł-Siemiechow-160 pkt
12. Oleksyk Adrian-B.-35m
12. Cudek A.-Rzep.M.-3.82m
11. Habiniak K. – S.-9.6sek
12. Noga Roman-Rzep.M.-3.30.31
13.Kieroński Mariusz-Brzozowa-159 pkt
13. Kieroński Mariusz-B.-34.5m
13. Kwiek Paweł-Sie.-3.80.
13. Noga Roman-Rzep.M.-9.7sek.
13. Kozioł A.-Gromnik-3.31.16
14.Kieroński Mateusz-Brzozowa-153 pkt
13. Duda Adam-Sie-34.5m
14. Habiniak K.– Sie-3.77m
13. Kwiek Paweł-Sie.-9.7sek.
14. . Oleksyk Adrian-B-3.33.93
15.Kozioł Arkadiusz-Gromnik-150 pkt
15. Kwaśny M.-Rz.M.-32.5m
15. Kieroński Mateus-B.-3.73m
15. Knapik Kacper-B.-9.8sek.
15. Strach Adrian-Gromnik-3.34.39
16.Noga Roman-Rzep.Marc.-147 pkt
16. Gomułka B.-Rzep. Marc-32m
16. Kieroński Mariusz-B.-3.66m
15. Kieroński Mat.-B.-9.8sek
16. Falkowski Bartł.-G.-3.34.73
17.Knapik Kacper-Brzozowa-141pkt
17. Kucharzyk A.-Rzep.M.-30.5m
17. Strach Adrian-Gromnik-3.65m
17. Cudek A.-Rzep.M.-9.9sek.
17. Cudek A.-Rzep.M.-3.36.22
18.Strach Adrian-Gromnik-140 pkt
18. Nadolnik Michał-S.-29m
18. Kucharzyk A.Rzep.M.-3.64m
17. Kucharzyk A.-Rzep.M.-9.9sek.
18. Duda Adam-S.-3.37.75
19.Cudek Aleksander-Rzep.Marc.-133 pkt
19. Cudek A.-Rzep.Marc.-28.5
19. Knapik Kacper-B.-3.60m
17. Nadolnik Michał-S.9.9sek.-
19. Kwiek Paweł-Sie.-3.38.59
20.Kucharzyk Adam-Rzep.Marc-121 pkt
19. Noga Roman-Rzep.M.-28.5m
19. Nadolnik Michał-S.-3.60m
17. Kozioł A.-Gromnik-9.9sek.
20. Knapik Kacper-B.-3.41.75
21.Duda Adam-Siemiechów-109 pkt
21. Strach Adrian-Gromnik-27.5m
21. Kozioł A.-Gromnik-3.40m
21. Kwaśny M.-Rzep.M.-10.5sek.
21. Kucharzyk A.-Rzep.M.-3.44.30
22.Nadolnik Michał-Siemiechów-107 pkt
22. Kieroński Mateusz-B.-27m
22. Kwaśny M.-Rzep.M.-3.37m
21. Kieroński Mar.-B.-10.5sek
22. Nadolnik Michał-S.-3.55.03
23.Kwaśny Mateusz-Rzep.Marc-80 pkt
23. Zięba Jakub-Gromnik-24m
23. Duda Adam-Sie.-3.10m
23. Duda Adam-Sie.-10.6sek.
23. Kwaśny M.-Rzep.M.-4.14.93

Klasyfikacja końcowa chłopcy:
1. Siemiechów – 1062 pkt
 2. Gromnik – 1032 pkt
3. Brzozowa – 815 pkt
4. Rzepiennik Marciszewski – 669 pktSiemiechów chłopcyLp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
suma

1.
Wirchomski
Arkadiusz
4,60
58
38,5m
52
8.8
58
3,13,72
73
241

2.
Holda Dawid
4,50
55
38m
51
8,7
61
3,03,71
89
256

3.
Gucwa Piotr
4,18
44
38m
51
8,9
54
3,14,52
72
221

4.
Habiniak Konrad
3,77
31
42m
59
9,6
33
3,22,52
61
184

5.
Kwiek Paweł
3,80
32
41m
57
9,7
30
3,38,59
41
160

6.
Nadolnik Micha
3,60
25
29m
33
9,9
25
3,55,03
24
107

7.
Duda Adam PK
3,10
12
34,5m
44
10,6
11
3,37,75
42
109

Suma:

1062

                                              Gromnik chłopcy

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
suma

1.
Zagórski Paweł
4,68
61
46m
67
8,6
65
3,16,97
68
261

2.
Dynak Krzysztof
4,00
38
40m
55
8,6
65
3,10,75
78
236

3.
Zięba Jakub
4,37
51
24m
23
8,4
72
3,13,34
74
220

4.
Falkowski Bartłomiej
4,00
38
36,5
48
9,6
33
3,34,73
46
165

5.
Kozioł Arkadiusz
3,40
19
40,5m
56
9,9
25
3,31,16
50
150

6.
Strach Adrian
3,65
26
27,5m
30
9,4
38
3,34,39
46
140

7.Suma:

1032


Brzozowa chłopcy

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
Pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
suma

1.
Gotfryd Stanisław
4,03
39
39,5m
54
9,5
35
3,18,05
67
195

2.
Kieroński

Mariusz
3,66
27
34,5m
44
10,5
13
3,12,65
75
159

3.
Kieroński

Mateusz
3,73
29
27m
29
9,8
28
3,17,02
67
153

4.
Oleksyk

Adrian
3,97
37
35m
45
9,4
38
3,33,93
47
167

5.
Knapik Kacper
3,60
25
38m
51
9,8
28
3,41,75
37
141

6.7.Suma:

815


Rzepiennik Marciszewski chłopcy

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
Pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
Suma

1.
Gomułka Bartłomiej
4,13
43
32m
39
9,0
51
3,27,58
55
188

2.
Noga Roman
3,83
33
28,5
32
9,7
30
3,30,31
52
147

3.
Cudek Aleksander
3,82
32
28,5m
32
9,9
25
3,36,22
44
133

4.
Kucharzyk Adam
3,64
26
30,5m
36
9,9
25
3,44,30
34
121

5.
Kwaśny Mateusz
3,37
19
32,5m
40
10,5
13
4.14,93
8
80

6.7.Suma:

669Gromnik dziewczęta

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
suma

1.
Skałoń Justyna
3,82
48
21,5m
27
9,7
53
2,02,90
68
196

2.
Gucwa Justyna
3,90
50
29,5m
45
8,7
90
2,06,57
62
247

3.
Gawryał Ola
3,80
47
26,5m
37
9,7
53
2,14,62
47
184

4.
Wojtanowska Paulina
3,55
39
26m
36
9,8
50
2,07,50
60
185

5.
Migoń Natalia
3,71
44
23m
30
9,5
60
1,58,99
76
210

6.
Gucwa Teresa
3,45
35
26m
36
9,7
53
2,00,46
73
197

7.
Wójcik Julia PK
4,10
59
15m
14
9,4
64
2,05,77
63
200

Suma:

1035


Siemiechów dziewczęta

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
suma

1.
Chlipała
Weronika
3,76
46
19m
22
9,4
64
2,08,86
58
190

2.
Korzeniowska
 Weronika
3,54
38
26m
36
9,3
67
2,01,56
71
212

3.
Hekłowska
 Karolina
4,00
54
16m
16
9,3
67
2,02,90
68
205

4.
Wójcik

 Sandra
3,77
46
30,5m
48
9,4
64
2,02,35
68
226

5.
Kwiek Weronika
3,52
38
27,5m
40
10,1
41
2,09,82
56
175

6.
Chwistek Weronika
3,50
37
22,5m
29
10,4
33
2,08,02
59
158

7.
Burnat Amelia PK
3,08
23
22,5m
29
11,00
19
2,21,61
34
105

Suma:

1008

Rzepiennik Marciszewski dziewczęta

Lp

Nazwisko i imię
skok
pkt
pal.
pkt
60 m
pkt
600/
1000
pkt
suma

1.
Noga Dominika
4,08
58
23,5m
31
9,3
67
1,55,02
83
239

2.
Wiśniowska Anna
3,60
40
21,5m
27
9,7
53
2,22,15
33
153

3
Cudek Zuzanna3,172617m1810,7252,20,2437
106

4.
Bajorek Marta
2,92
18
25m
34
11,00
19
2,40,03
7
78

5.
Kras Oliwia
2,96
19
21m
26
11,3
15
2,45,62
0
60

6.
Dobrowolska Barbara
2,40
4
20m
24
11,5
12
2,46,45
0
40

7.Suma:

636

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz